Đăng nhập (login)

Trang đăng nhập có địa chỉ: http://dsvn.vn/thongke/ldtn

Để bắt đầu sử dụng RailLI, người dùng phải đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công người dùng có thể để nhập/sửa/xem số liệu lao động và thu nhập nhanh, chính thức; số liệu tăng giảm lao động hoặc các báo cáo tổng hợp theo từng thời kỳ.

Chú ý:
Mọi hành động đăng nhập, bất kế thành công hay không, đều được hệ thống ghi nhận vào nhật ký để theo dõi.

a. Thông tin cần có

Mỗi người dùng khi muốn đăng nhập vào RailLI cần có các thông tin:

 • Địa chỉ đăng nhập: địa chỉ Internet dùng để đăng nhập vào RailLI là:
 • Tên người dùng (mUsername): muốn có tên người dùng, hãy liên hệ qua điện thoại 04.39424464.
 • Mật khẩu (Password): muốn có mật khẩu, hãy liên hệ qua điện thoại 04.39424464.

b. Mục đích đăng nhập

Người đăng nhập vào RailLI cũng phải tự xác định mục đích đăng nhập của mình (tùy theo quyền của mình có được phép hay không):

 • Đăng nhập để nhập/sửa số liệu tháng nhanh hoặc chính thức.
 • Đăng nhập để xem báo cáo Web

Sau khi đã có thông tin cần có ở mục a và xác định rõ mục đích đăng nhập như đã nói ở trên, người dùng hãy khởi động Microsoft Internet Explorer, nhập địa chỉ http://dsvn.vn/thongke/ldtn vào thanh địa chỉ (Address Bar) và gõ Enter.

Nếu máy tính và đường kết nối Internet hoạt động bình thường thì màn hình đăng nhập gần giống như sau đây sẽ hiện lên.

Đăng nhập

Hãy dùng các thông tin nói đến trong mục a, b để:

 • Điền thông tin vào các ô tương ứng.
 • Chọn thông tin phù hợp về ngày tháng.
 • Nhấn nút "Đăng nhập".

với chú ý là:

 • Tên người dùng, mật khẩu và ngày tháng năm thực hiện là 3 thông tin bắt buộc phải điền vào các ô tương ứng
 • Nếu đăng nhập thành công, thì bạn được chuyển sang màn hình nhập/sửa/xem dữ liệu hoặc màn hình chọn chỉ tiêu báo cáo tương ứng phía sau.
 • Nếu đăng nhập không thành thành công, thì bạn sẽ thấy một màn hình thông báo lỗi và nút "Đăng nhập lại". Hãy nhấn chuột vào nút đó để đăng nhập lại.

Chú ý:

Sau khi làm việc xong trong RailLI, người dùng phải đăng xuất bằng cách bấm chuột vào lệnh "Đăng xuất" trong phần thực đơn trên màn hình.

Khi đó, màn hình sau đây sẽ hiện lên trong vòng 60 giây.

Sau đó RailLI tự động chuyển sang trang đăng nhập.

 

Nhập số liệu

Phần này dùng để nhập số liệu về Lao động và thu nhập nhanh, chính thức, số liệu tăng giảm lao động.
Có 3 loại số liệu có thể nhập ở đây:
1. Số liệu về Lao động và thu nhập nhanh:
• Nhập vào ngày 12 hàng tháng.
• Để thực hiện việc nhập số liệu, người dùng thực hiện các bước như sau:
- Đăng nhập: với tên và mật khẩu có quyền nhập.
- Tích chọn vào mục nhập số liệu tương ứng.
- Nhấn nút OK.
• Nếu chọn mục nhập “Số liệu lao động và thu nhập nhanh”, một trang có giao diện như sau hiện ra:

nhaâp nhanh

Vùng 1: menu chương trình
Vùng 2: thông tin về thời gian, người dùng, đơn vị nhập báo cáo
Vùng 3: các ô điều khiển lựa chọn thời gian
- Nhấn chọn mũi tên trong các ô “Tháng” và “Năm”, chọn tháng và năm mong muốn. Nhấn nút OK để chấp nhận việc chọn thời gian.
- Chú ý: sau khi nhấn nút OK, thông tin về thời gian nhập liệu sẽ được cập nhật lại ở vùng 2. Để tránh bị nhầm lẫn, nên quan sát vùng 2 để chắc chắn rằng thời gian lựa chọn đã có hiệu lực.
Vùng 4: Chọn khối và đơn vị nhập liệu. Vùng này chỉ hiển thị khi người dùng thuộc Tổng công ty hoặc các đơn vị có đơn vị trực thuộc.
Vùng 5: vùng nhập liệu
- Vùng này được hiển thị dưới dạng 1 bảng, với tiêu đề các cột là các kiểu số liệu trong báo cáo, tiêu đề dòng là tên các chỉ tiêu.
- Những ô màu vàng nhạt là những ô có thể nhập số liệu
- Những ô màu vàng đậm là những ô kết quả được tính ra từ những ô nhập liệu
- Những ô màu xanh nhạt cho biết các thông tin bổ sung
- Cột “Lần sửa”, cột cuối cùng, cho biết thông tin số liệu của dòng tương ứng đã bị sửa đổi bao nhiêu lần. Muốn biết thông tin chi tiết về việc sửa đổi, nhấn vào link trong ô của cột Lần sửa tương ứng với dòng đó.
Vùng 6: Các nút điều khiển
- Nút “Ghi”: dùng để ghi dữ liệu mới nhập hoặc sửa đổi vào CSDL.
- Nút “Refresh”: dùng để lấy về dữ liệu mới nhất từ CSDL.
- Nút “Hủy bỏ”: bỏ qua tất cả các sửa đổi vừa thực hiện trên vùng làm việc


2. Số liệu về Lao động và thu nhập chính thức:
• Nhập hàng quý
• Giao diện:

nhap chinh thuc


• Các vùng tương tự như trong giao diện phần báo cáo nhanh
Chú ý:
- Nếu người sử dụng thuộc Cơ quan Tổng công ty hoặc thuộc đơn vị có các đơn vị thành viên thì trên giao diện xuất hiện thêm các ô cho phép chọn khối hoặc đơn vị trực thuộc mà người dùng muốn nhập số liệu (vùng nằm trong khung màu xanh)
- Nếu đã có dữ liệu trong MS Excel theo đúng bảng nhập liệu thì có thể sao chép số liệu từ Excel sang bảng nhập liệu, không cần phải nhập từng ô một. Các thao tác sao chép dữ liệu từ excel sang bảng nhập liệu như sau:

  • Mở file Excel có dữ liệu muốn sao chép
  • Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ vùng số liệu cần copy trên file Excel, sau đó nhấn (Ctrl + C) vùng số liệu trên.
  • Nếu số liệu trên Excel là kết quả của các công thức, khi thực hiện việc copy, kết quả copy gồm cả các công thức. Khi đó, trước khi thực hiện thao tác dán dữ liệu vào chương trình, cần thực hiện việc khử công thức như sau:
   • Mở 1 file Excel mới
   • Nhấn chuột phải vào ô đầu tiên
   • Chọn Paste Special
   • Trong vùng Paste, chọn Values
   • Lự chọn (bôi đen) toàn bộ vùng số liệu vừa dán nói trên.
   • Copy vùng số liệu đó (Ctrl + C)
  • Định dạng lại số liệu, bỏ hết các dấu phân cách (chấm, phẩy) (Vào menu Format --> Cells --> Custom -->General)
  • Chuyển sang bảng nhập liệu.
  • Nhấn chuột vào ô đầu tiên tương ứng với dòng nhập liệu ở file Excel.
  • Nhấn phím Esc trên bàn phím.
  • Nhấn (Ctrl + V) để dán số liệu đã copy vào bảng nhập số liệu của chương trình .
  • Nhấn nút "Ghi" để ghi kết quả.

  - Trước khi nhập số liệu, nên nhấn vào nút “Định dạng”. Bảng nhập số liệu sẽ được định dạng lại giúp ta dễ quan sát hơn
  - Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần nhập số liệu vào các ô chữ thường (không đậm). Chỉ nhập số liệu ở các ô có nền màu vàng nhạt, các ô còn lại sẽ được tính toán tự động sau khi bạn nhấn nút "Ghi"
  - Để tiết kiệm thời gian, nên nhập xong số liệu rồi mới nhấn nút “Ghi”, vì mỗi lần ghi, chương trình phải mất một ít thời gian để thực hiện việc tính toán số liệu giữa các ô có liên quan trong bảng nhập liệu.

  3. Số liệu về tăng giảm lao động:
  • Nhập hàng kỳ 3, 6, 9, 12 tháng
  • Giao diện:

  nhap tang giam lao dong

  • Các bước thực hiện tương tự như 2 phần trên

 

Chọn tiêu chí báo cáo
Trước khi xem báo cáo, cần thực hiện việc chọn các chỉ tiêu tương ứng với số liệu mình quan tâm.

Giao diện lựa chọn chỉ tiêu:

chon chi tieu

Giao diện được chia làm 6 phần tương ứng với các loại báo cáo có thể tạo ra từ những dữ liệu được nhập vào.
• Báo cáo nhanh tháng chi tiết và tổng hợp
• Báo cáo thu nhập chính thức quý chi tiết và tổng hợp
• Báo cáo theo chức danh
• Báo cáo tăng giảm lao động chi tiết và tổng hợp
Muốn xem báo cáo nào, nhấn chọn loại báo cáo đó, sau đó chọn thời gian phù hợp rồi nhấn nút OK.

 

Báo cáo dạng Web

• Chú ý:
- Nếu người sử dụng thuộc Cơ quan Tổng công ty hoặc thuộc đơn vị có các đơn vị thành viên thì trên giao diện báo cáo xuất hiện thêm ô cho phép chọn Đơn vị. Nếu muốn in báo cáo tổng hợp thì trong ô đơn vị chọn dòng trắng (mặc định). Ngược lại, nếu muốn in báo cáo chi tiết của từng đơn vị thành viên thì chọn đơn vị thành viên tương ứng trong ô Đơn vị, rồi nhấn nút OK


• Báo cáo nhanh hàng tháng, biểu chi tiết từng đơn vị

Bao cao nhanh hang thang

Với các người dùng thuộc đơn vị có đơn vị trực thuộc, trên giao diện có thêm ô Đơn vị để người dùng có thể xem số liệu chi tiết của các đơn vị trực thuộc đơn vị của mình.

• Báo cáo nhanh hàng tháng, biểu tổng hợp toàn ngành và theo khối

Bao cao uoc tinh lao dong thang toan nganh hoac theo khoi


• Báo cáo thu nhập chính thức quý tổng hợp

bao cao rut gon

• Báo cáo thu nhập chính thức quý chi tiết của từng đơn vị

bao cao chi tiet

• Báo cáo tăng giảm lao động chi tiết của từng đơn vị

• Báo cáo tăng giảm lao động tổng hợp toàn ngành hoặc theo khối

Bao cao tang giam lao dong tong hop toan nganh hoac theo khoi

• Báo cáo chính thức theo chức danh (dành cho Tổng công ty)

bao cao theo chuc danh

 

 

Thực đơn

Để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các trang, trong mỗi trang đều có thanh thực đơn chứa các lệnh cơ bản của RailLI.

Sau đây là một số ảnh biểu hiện trạng thái của thanh thực đơn này.

a. Khi chưa rê chuột lên thực đơn

b. Khi rê chuột lên lệnh "Nhập, sửa số liệu" của thực đơn:

menu 1

Xuất hiện 3 thực đơn con cho phép chuyển đến 3 trang tương ứng.

Chú ý: nếu chuyển đến các trang có liên quan đến thời gian, thời gian hiển thị trong trang được chọn là thời gian mặc định.

- Nếu chuyển vào trang nhập hoặc xem số liệu nhanh: thời gian là tháng và năm hiện tại
- Trường hợp còn lại, thời gian mặc định là quý trước của năm hiện tại

c. Khi đưa chuột lên lệnh "Thông tin"

menu Thong tin

Chú ý: Các lệnh Quản trị người dùng, Quản lý đơn vị, Download dữ liệu chỉ có thể sử dụng bởi người có quyền quản trị.

Tên mỗi lệnh trong thực đơn đều thể hiện rõ ràng công dụng của nó, nên ở đây không giải thích chi tiết.

   

Copyright Vietnam Railways 2009, All Rights Reserved.
Designed by the Planning & Statistics Dept., Vietnam Railways
• Website: www.vr.com.vn • Email: dsvn@vr.com.vn